<< Powrót do oksydiapedii

koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną większą, zmniejszający dyspersję układu. Zjawisko koalescencji jest podstawowym procesem wykorzystywanym do rozdzielania faz olejowej (substancji ropopochodnych) oraz wodnej.

Proces koalescencji wykorzystywany jest oddzielaczach cieczy lekkich klasy I wg PN-EN 858 (oddzielacze klasy II to oddzielacze grawitacyjne).

Zjawisko koalescencji występuje przy użyciu w procesie oczyszczania tzw. wkładów koalescencyjnych. Rozróżnia się następujący ich rodzaje:

–  wkłady wielokomórkowe,

– wkłady wielostrumieniowe,

– wkłady lamelowe.

W literaturze oraz w materiałach producentów bardzo często błędnie dzieli się separatory na “koalescencyjne” oraz “lamelowe”. Jest to oczywisty błąd logiczny, ponieważ  w separatorach lamelowych oddzielanie cieczy lekkich również następuje wskutek zjawiska koalescencji; Wszystkie separatory klasy I wg PN-EN 858-1, posiadające znakowanie CE, są separatorami koalescencyjnymi, ponieważ jest to jedyny proces fizyczny zapewniający wymaganą skuteczność separacji substancji ropopochodnych.

Produkty


Pokrewne hasła

Oczyszczalnia ścieków

[:pl]Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych ...
Zobacz całość