<< Powrót do oksydiapedii

stężenie

Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku chemicznego lub jonu w:

a)      danej objętości układu,

b)      jednostce masy rozpuszczalnika lub roztworu,

c)      jednym molu rozpuszczalnika lub mieszaniny.

Wartość stężenia można przedstawić  dla ciał fazy stałej, ciekłej i gazowej.

Stężenie procentowe jest to udział poszczególnych substancji w roztworze wyrażony w procentach. Pojęcie to oznacza zawartość substancji rozproszonej lub rozpuszczonej w odniesieniu do całości roztworu. Najczęściej wagowe stężenie procentowe wynika liczby gramów związku rozpuszczonego jaka jest obecna w 100 g roztworu. W przypadku roztworów wodnych często stężenie procentowe wyraża liczba gramów danego związku w 100 cm3 roztworu. Postępowanie takie jest uzasadnione przy założeniu, że gęstość roztworu jest w przybliżeniu równa gęstości wody tj. 100g/100cm3. W przypadku bardziej stężonych roztworów powyższe założenie staje się nieprawdziwe i należy uwzględniać różnice gęstości.

Hasła pokrewne: gęstość, rozpuszczalnik, roztwór

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Roztwór

Mieszanina dwóch lub więcej związków che...
oksydiapedia

Gęstość

Gęstość jest to stosunek masy danej subs...
oksydiapedia

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdol...
Zobacz całość