<< Powrót do oksydiapedii

sedymentacja

Jest to proces opadania zawiesiny mineralnej lub organicznej w cieczy na skutek działania grawitacji lub sił bezwładności. Skutkiem zajścia sedymentacji jest rozdział substancji niejednorodnych. Parametrem decydującym jest gęstość. Aby zawiesina uległa sedymentacji jej gęstość musi być większa niż ciesz, w której się znajduje. Ważnymi czynnikami wpływającymi na proces sedymentacji są czas oraz rodzaj przepływu. Im dłuższy czas oraz bardziej spokojny przepływ (laminarny) tym większa skuteczność procesu.

Przykładowe procesy, w których sedymentacja jest procesem kluczowym:

a) w oczyszczaniu ścieków,

b) w filtracji,

c) przy fermentowaniu.

Hasła pokrewne: gęstość, rozpuszczalnik, stężenie

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Roztwór

Mieszanina dwóch lub więcej związków che...
oksydiapedia

Gęstość

Gęstość jest to stosunek masy danej subs...
oksydiapedia

Stężenie

Stężenie jest miarą ilości pierwi...
Zobacz całość