<< Powrót do oksydiapedii

koalescencja

Jest to proces wiązania się  dwóch lub więcej cząstek w jedną większą, zmniejszający dyspersję układu. Zjawisko koalescencji jest podstawowym procesem wykorzystywanym do rozdzielania faz olejowej (substancji ropopochodnych) oraz wodnej.

Proces koalescencji wykorzystywany jest oddzielaczach cieczy lekkich klasy I wg PN-EN 858 (oddzielacze klasy II to oddzielacze grawitacyjne).

Zjawisko koalescencji występuje przy użyciu w procesie oczyszczania tzw. wkładów koalescencyjnych. Rozróżnia się następujący ich rodzaje:

–  wkłady wielokomórkowe,

– wkłady wielostrumieniowe,

– wkłady lamelowe.

W literaturze oraz w materiałach producentów bardzo często błędnie dzieli się separatory na „koalescencyjne” oraz „lamelowe”. Jest to oczywisty błąd logiczny, ponieważ  w separatorach lamelowych oddzielanie cieczy lekkich również następuje wskutek zjawiska koalescencji; Wszystkie separatory klasy I wg PN-EN 858-1, posiadające znakowanie CE, są separatorami koalescencyjnymi, ponieważ jest to jedyny proces fizyczny zapewniający wymaganą skuteczność separacji substancji ropopochodnych.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Oczyszczalnia ścieków

Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczo...
Zobacz całość